Klimatická iniciativa

Zastavte změnu klimatu. Ano, skutečně.


Více než 300 milionů občanů EU je znepokojeno změnou klimatu. Přední odborníci souhlasí s „Carbon Fee & Dividend“ (zpoplatněním uhlíku) jako klíčovým řešením. Pokud EU přijme Carbon Fee & Dividend, zahájíme dominový efekt, který ukončí emise na celém světě a zastaví klimatické změny.

V současné době EU pracuje na dlouhodobé strategii v oblasti změny klimatu. Jako občané EU pro vás máme jednoduchou radu:

Naslouchejte odborníkům, realizujte Carbon Fee & Dividend!

Náš první velký krok? Evropská občanská iniciativa. Abychom vyzvali EU, aby zavedla Carbon Fee & Dividend, musíme za 365 dní shromáždit 1 milion podpisů.

Ale my zboříme všechny rekordy a shromáždíme 3 miliony! To vzbudí velkou pozornost a poskytne občanům společný cíl: politiku, která funguje. Získání 1 podpisu občanské iniciativy ze 100 znepokojených občanů není zdaleka nedosažitelné. Zvládneme to během příštího roku.

PODEPIŠITE PETICI ZAPOJ SE

Co je to „Carbon Fee & Dividend“?


Politika Carbon Fee & Dividend má tři části:

1. K postupnému vyřazení všech fosilních paliv zavádíme zpoplatnění uhlíku, jehož cena každoročně poroste. Cena se platí u zdroje: ropný vrt, uhelný důl nebo celní přístav.

2. Vrátit všechny peníze každý měsíc zpět občanům, rozdělené rovnoměrně. Většina rodin s nízkými a středními příjmy na tom bude ve srovnání s předchozím obdobím lépe.

3. Poskytovat společnostem EU spravedlivou mezinárodní soutěž s využitím cla. Cla zajišťují, že obchodní partneři také přijmou Carbon Fee & Dividend, čímž zahájí dominový efekt, který zastaví změnu klimatu.

Potřebujete více informací? Podívejte se na Přílohu

Časová osa


Fáze 1: Začínáme

shromáždíme celkem 2 000 podpisů. Abychom se mohli rozšířit, usilujeme o 50 podpisů z 10 různých zemí EU.

Fáze 2: Oslovení

budeme spolupracovat s místními ekologickými skupinami, abychom uspořádali nejméně 500 přednášek po celé Evropě a rozdali letáky s cílem shromáždit příznivce a podpisy.

Fáze 3: Spojení sil

získáme na podporu iniciativy nejméně 1000 místních ekologických skupin. Pomohou nám shromažďovat podpisy, zapojovat lidi do manifestací a podporovat naše další akce. Pokud budeme mít štěstí, mohou nám take pomoci spojit se s nevládními organizacemi na národní/evropské úrovni.

Fáze 4: Přiblížení

se budeme zaměřovat na oslovení lidí osobně, abychom tuto iniciativu posílili v našich komunitách. To vyžaduje osobní konverzaci z očí do očí. Klepáním na dveře, telefonováním a mluvením s lidmi v ulicích je naším cílem oslovit 250 000 lidí. Pozvěte ostatní skupiny, aby spolupracovaly.

Fáze 5: Dosažení hvězd

budeme oslovovat vlivné lidi, aby nás podpořili. Zaměřujeme se na podporu 2000 vlivných osobností, vedoucích představitelů komunit, firemních vedoucích a podobných lidí. Žádáme je, aby podpořili pochod za klima.

Fáze 6: Pochod za klima

se připravujeme na , kdy se konají masivní pochody za klima po celé Evropě. Tohle je chvíle udělat rozruch a spojit se s organizacemi a hnutími a požadovat akce. Získat podpisy a pozornost médií by měla být hračka.

KONEČNÝ TERMÍN: Poslední úder

potřebujeme, aby se všechni zapojili a my splnili konečný termín. Zboříme všechny rekordy a shromáždíme 3 miliony podpisů!

Fáze 7: ZVLÁDLI JSME TO

zajistíme, aby každý, kdo žije v Evropě, prostřednictvím všech komunikačních kanálů, které máme, slyšel o úspěchu iniciativy. 23. května pořádáme velké oslavy napříč Evropou.

Fáze 8: Budování důvěry

se spojíme s našimi podporovateli a spolupracovníky, abychom mohli hovořit s politiky, byrokraty a vlivnými generálními řediteli po celé Evropě. V komunikaci s lidmi o našem cíli jsme velmi zkušení, hovořit s lidmi u moci není tak odlišné. Naším cílem je 4000 zasedání. Někteří z nás se připravují na další fázi, masivní manifestace, které se konají .

Fáze 9: Nezapomenutelný den

Evropská komise odpoví na naši iniciativu v . se sejdeme před naši nejbližší radnici, abychom ukázali podporu odvážným akcím Komise ohledně klimatu. Poté se každý, kdo má zájem, zapojí do společenské činnosti. Opakujeme to každý pátek, dokud nezazní odpověď Komise.