Inicjatywa na rzecz klimatu

STOP dla zmian klimatu – raz na zawsze!


Ponad 300 milionów obywateli Unii Europejskiej wyraża niepokój z powodu zmian klimatycznych. Wiodący eksperci proponują więc opłaty za emisję dwutlenku węgla oraz podział uzyskanych dochodów wśród społeczeństwa - jako kluczowego rozwiązania w sprawie klimatu. Wdrożenie unijnej opłaty i dywidendy węglowej spotęguje działania hamujące emisję dwutlenku węgla zapobiegając zmianom klimatu na całym świecie.

EU aktualnie pracuje nad długoterminową strategią zapobiegania zmianom klimatu. Jako obywatele EU:

Wysłuchajmy zaleceń ekspertów wdrażając system opłat i dywidend weglowych!

Nasze pierwsze znaczące kroki, to Europejska Inicjatywa Obywatelska! Aby nakłonić EU do wprowadzenia opłaty i dywidendy węglowej potrzebujemy zebrać milion podpisów w ciągu 365 dni.

Pobijmy więc rekord zbierając aż trzy miliony podpisów! Zjednoczmy się pod wspólnym hasłem inicjatywy na rzecz klimatu, wzbudzając rozgłos oraz pożądane działania polityczne. Zbierajmy zatem podpisy zatroskanych o klimat obywateli - wystarczy uzyskać jeden podpis na sto osób. Mamy na to rok czasu.

PODPISZ PETYCJĘ

Czym jest Opłata i Dywidenda Węglowa?


To polityka obejmująca trzy podstawowe obszary:

1. Wprowadzenie rosnącej co roku opłaty węglowej w celu stopniowego wycofania paliw kopalnianych z użytku. Opłaty zostaną pobieranie w miejscu wydobycia surowca: w rafineriach, kopalniach węgla lub na granicy.

2. Zwrot zysków z opłaty węglowej poprzez sprawedliwe rozdzielone ich co miesiąc, bezpośrednio między wszystkich obywateli. W rezultacie polepszy się sytuacja ekonomiczna dla rodzin o niskich lub średnich dochodach.

3. Wdrożenie wyrównań przygranicznych w celu ochrony firm Unii Europejskiej od poza unijnej konkurencji. System wyrównań przygranicznych przyczyni się do wdrożenia opłaty i dywidendy przez pozostałych partnerów handlowych, a w konsekwencji spotęguje działania hamujące zmiany klimatyczne.

Więcej informacji znajdziesz w załączniku

Kontakt

E-mail: