Klimat­initiativet

Stoppa klimatförändringarna. På riktigt.


Över 300 miljoner EU medborgare är oroliga över klimatförändringarna. Ledande experter stödjer ”Koldioxidavgift & Utdelning” och ser detta som en nyckellösning. Om EU implementerar Koldioxidavgift & Utdelning, kommer det att starta en dominoeffekt som stoppar utsläpp över hela världen, och därmed stoppar klimatförändringarna.

Just nu jobbar EU på en långsiktig klimatförändringsstrategi. Som EU-medborgare har vi ett enkelt budskap:

Lyssna på experterna, inför Koldioxidavgift & Utdelning!

Vårt första steg? Ett europeiskt medborgarinitiativ. För att kunna få EU att implementera Koldioxidavgift & Utdelning behöver vi 1 miljon underskrifter på 365 dagar.

Vi ska slå alla rekord genom att samla in 3 miljoner underskrifter istället! Det kommer att leda till att initiativet får mycket uppmärksamhet och även ge oroliga medborgare ett gemensamt mål: en politik som fungerar. Att få 1 av 100 oroliga medborgare att skriva på ett medborgarinitiativ är långt från ouppnåeligt. Vi kommer att göra det under det kommande året.

SKRIV UNDER

Vad är ”Koldioxidavgift & Utdelning”?


Koldioxidavgift & Utdelning är en politik med tre huvudområden:

1. För att fasa ut alla fossila bränslen introducerar vi ett pris på koldioxid som stiger varje år. Priset betalas vid källan: oljefälten, kolgruvan eller vid gränsen.

2. Ge tillbaka pengarna direkt till medborgarna, varje månad, i lika delar till alla. Som ett resultat kommer många familjer med låg- eller medelinkomst att få det bättre ekonomiskt.

3. Ge företag inom EU en rättvis internationell konkurrens genom gränsjusteringar. Gränsjusteringarna gör att även andra handelspartners kommer att införa Koldioxidavgift & Utdelning, vilket ger en dominoeffekt som stoppar klimatförändringarna.

För mer information: The fast, fair and effective solution to climate change

Kontakt

Email: